Vízhatlan ponyva - vastag 150g/m2, 5x8m

Vízhatlan PE ponyva 150g/m2, 5x8m

---